Sunday, January 28, 2018

Perjumpaan Pertama Mentor Mentee

Tarikh: 26 Januari 2018
Hari: Jumaat
Masa: 8.00 - 8.30 pagi

Kelolaan: Unit Bimbingan dan Kaunseling
Penyelaras: Pn Jamilah Bt Yahaya

KONSEP
Membangun Sahsiah Diri Murid Melalui Budaya Amalan Penyayang.

RASIONAL
1 Setiap murid mempunyai kebolehan membangun potensi diri bagi meningkatkan pencapaian sahsiah diri melalui bimbingan dan panduan mentor.
2 Murid masa kini terdedah dengan pelbagai cabaran dalam memenuhi tuntutan remaja yang sudah pasti amat memerlukan sokongan, bimbingan, panduan dan perhatian bagi membolehkan mereka menikmati kehidupan dengan lebih optimis dan menyeronokkan.

OBJEKTIF
Melalui program ini, murid diharapkan dapat;
1 Mewujudkan semangat kekeluargaan yang kukuh dan saling hormat-menghormati antara mentor dan mentee.
2 Mengamalkan budaya penyayang dan saling menghargai antara satu sama lain.
3 Membina keyakinan diri dalam menghadapi masalah, hasil dari bimbingan dan sentuhan dari mentor yang sentiasa mengambil berat (caring) terhadap kebajikan mereka


No comments:

Post a Comment