Sunday, May 11, 2014

KURSUS KEPIMPINAN 2014: PEMIMPIN BESTARI

TARIKH: 17 DAN 18 APRIL 2014
HARI: JUMAAT DAN SABTU

PROGRAM PEMIMPIN BESTARI
“BERWAWASAN, BERWIBAWA DAN BERAKHLAK MULIA”

ANJURAN
UNIT HAL EHWAL MURID & UNIT KOKURIKULUM,
SEK MEN REN AGAMA CHUAH

KELOLAAN
UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING,
SEK MEN REN AGAMA CHUAH

MATLAMAT
1.1 Membantu mempercepatkan usaha intergrasi nasional
1.2 Memupuk semangat cinta dan sayang akan negara dan membina sikap   
      patrotisme, positif dan progresif
1.3 Melahirkan pemimpin yang mengamalkan nilai-nilai murni
1.4 Melahirkan pemimpim yang mengamalkan ciri – ciri kepimpinan yang baik dan     
      berwawasan.

Pada akhir program:
2.1 Murid lebih berkeyakinan dan berketrampilan dalam potensi diri    
      Pelajar
2.2 Murid mempunyai sahsiah yang tingggi serta berguna pada agama,
      bangsa dan negara.
2.3 Kemahiran komunikasi berkesan dapat ditingkatkan
2.4 Sikap murid lebih bertanggungjawab dan suka terhadap persekitaran dan dapat
      melaksanakan tugas dengan jujur dan dedikasi
2.5 Melahirkan pemimpin yang dapat menjadi “ Role Model” kepada pelajar-pelajar lain
2.6 Memahami dan mengetahui bidang tugas, peranan dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

SASARAN:
Pengawas                                                                                 16 orang
Pustakawan                                                                               11 orang
Pembimbing Rakan Sebaya                                                       10 orang
Ketua Kelas                                                                                6 orang
Ketua Kelab dan Permainan, Sukan dan unit beruniform                9 orang 

Fasilitator:   
1. Cik Jamilah Bt Yahaya
2. En. Mohd Nadzmi Ikram bin Mohamad 
3. Cik Sofiyyah Binti Mohd Suhaimin
4. Abd Idzehan Bin Ilias
No comments:

Post a Comment