Wednesday, November 18, 2015

Anugerah Nilam SMR Agama Chuah

Tarikh: 16 Oktober 2015
Masa: 8.00 pagi
Matlamat: Penghargaan kepada pelajar yang menunjukkan minat yang sangat cemerlang dalam aktivit membaca.


No comments:

Post a Comment